3 תשובות
מה זה שאלות שמראות על חוכמה? עמוקות כאלו של מי אני מה אני? באיזה נושא?
שואל השאלה:
עמוקות כמו שאמרת על פיראטים ואוצר
אנונימית
אוצר זה בעצם עניין של דעה יכול להיות שמישהו אחד חושב שזה אוצר ומישהו אחר חושב שזה קללה השאלה היא מי מחליט מה הוא אוצר?