3 תשובות
גורם משפיע מים חמים גורם מושפע סוכר.
משפיע סוכר מושפע מים
עריכה: הפוך חח
הגורם המשפיע- סוגי המים (חמים, קרים, פושרים ומהברז..)
הגורם המושפע- גרגרי הסוכר שמתערבבים.