4 תשובות
זה שאת מושפעת.
גורם משפיע שהוא משפיע על משהו.. וגורם מושפע שמשפיעים אותו!:)
גורם משפיע זה מה שמשפיע על הגורם השני כלומר מה שמשנה משהו או משפיע אליו הכול צורה..


והגורם המושפע הוא הגורם שעבר שינו ועבר בו תהליך כול שהוא והוא מושפע מהגורם המשפיע..מקווה שעזרתי
גורם משפיע הוא הקבוע מראש בניסוי וגורם מושפע זה זה שמושפע מהידוע/קבוע מראש