3 תשובות
קרובי... משפחה?
בני דודים מדרגה רביעית אני חושבת.. לא בטוחה..
בני דודים ממדרגה שלישית!
באותו הנושא: