2 תשובות
חילוף חומרים מהיר, אבל זה נשמע יותר מידי מהיר אז אני הייתי הולכת לרופא
כנראה יש לך חילוף חומרים מהיר