2 תשובות
אין כזאת
אין דבר כזה, זה סתם לקוח באקראיות מישהו