תשובה אחת
באינסטגרם זה fanscan
על וואטסאפ לא שמעתי