2 תשובות
הסוכרים נכללים בפחמימות.
חד- סוכר
דו- סוכר
רב- סוכר
שואל השאלה:
לא הבנתי
אנונימית