6 תשובות
כן יש את זה גם בערוץ הספור וגם יש לזה דף בפייסבוק נכון?
כן, אני הכי אוהבת עם קרין גורן
חח כן חולה עליהם
ברור
אחת שתיים שלוש אחת שתיים שלוש שדים
אחת שתיים שלוש אחת שתיים שלוש דיבוק