9 תשובות
יש אותך ביותר מצחיק
או
איפה המצחיק
אנונימי
לכי חפשי את המצחיק שלך ותחזרי
אנונימי
איפה המצחיק שלך היום? בחופשה?
זאת בדיחה?
אנונימי
לכי תקני קצת מצחיק ותחזרי
מה זה כאן על הרצפה?
אה נפל לך המצחיק
(או משהו כזה)
מה קרה?
גמרו לך את כל הבדיחות הטובות?
יש לך זכוכית מגדלת? אני רוצה לחפש איפה הבדיחה אולי מתחת לשטיח
זאת אמורה להיות בדיחה?
לצחוק עכשיו או אחר כך?
אני אמור לצחוק?