4 תשובות
עשרים ושבעה
עשרים ושבעה ציפורים
שבעה
ציפור זה בלשון נקבה אך עם לשון רבים זכרית - "ציפורים"
אז "עשרים ושבעה ציפורים"