6 תשובות
עשרים וחמש
דירה זו נקבה, אז עשרים וחמש אלף
עשרים וחמש אלף דירות
עשרים וחמישה אלף דירות.
עשרים וחמישה אלף, משום שאלף זה בזכר.
אם היה כתוב 25,485 דירות, קוראים את הספרה האחרונה (5) בנקבה, משום שמתייחסים לדירות, ודירה - נקבה. אלף קוראים כזכר, מאות כנקבה. למשל, 800, קוראים שְמוֹנֶה מאות, משום שמאה זה בנקבה.
עדכנתי משום שהניקוד שהעתקתי לא היה נכון, ושמתי לב לזה רק אחרי שפרסמתי את התשובה.
נ"ב את יכולה לבדוק באינטרנט, זה יכול מאוד לעזור, אל תסתמכי רק על התשובות כאן.
עשרים וחמישה, אלף זה בזכר.
אנונימי