2 תשובות
נשמע שכן, אבל אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות
כמו התגובה מעל