תשובה אחת
אולי הוא גם בקטע שלך מי יודע?
באותו הנושא: