תשובה אחת
אם שלחת הודעה ואז הוצאת מישהו מהקבוצה- הוא יראה את ההודעה
ויש עכשיו אפשרות למחוק הודעות מכל מי שזה נשלח לו.
באותו הנושא: