תשובה אחת
בשעון המעורר בוכרים בצליל התראה שם משנים את הצלצול בשעון מעורר