2 תשובות
החשיבות הראשונה של המצאת הדפוס היא בפיזור הידע שהיא יצרה - במקום מידע שיעבור למספר קטן של אנשים שנגישים לספרים שנכתבו בכתב יד, יכול עתה הידע לעבור לאלפי אנשים שרוכשים עותקים מודפסים של הספר המדעי. אנשים כאלה וכמובן ספריות, מוסדות לימוד ואקדמיה, יכולים היו עתה ליישם ולעשות ניסויים שיקדמו את המדע ויתבססו על הידע שפורסם בספרים והעיתונים שהופצו באמצעות הדפוס ובכך לקדם את המדע, על פי הכלל של "לעמוד על כתפי נפילים".

לפי עיקרון זה, כל חוקר מתקדם במחקריו מאותו המקום שאליו הגיעו החוקרים הקודמים בתחום המחקר שלו - זאת על ידי שהוא קורא ולומד על הידע עד לשלב המחקר שלו (ביבליוגרפיה), מעלה השערות מחקר וחוקר אותן בניסוייו ובמחקר שלו ואז מפרסם את ממצאיו - לטובת החוקרים הבאים. לכל התהליך הזה - הדפוס הינו מאיץ קריטי ובעל חשיבות עליונה.
ד"ר נדב דפני מומחה סטיפס
גדולה מאד. הפצה המונית של טקסטים, מידע וידע.
שנים רבות זה היה למעשה האמצעי היחיד להגיע לרבים, בהעדר תקשורת המונים כפי שיש היום.