4 תשובות
שואת האינדיאנים
שואת האינדיאנים, בגלל שאת המהפכה התעשייתית והצרפתית כבר מכירים מדי וחקורים.
המהפכה הצרפתית, הכי מעניין לדעתי
המהפכה התעשייתית