3 תשובות
שאטגן?
דיבס?
שאטגן או דיבס..
והרגת אותי שם למעלה^^