תשובה אחת
להחזיר אותו אם יש לך אפשרות
הם ממש חוצפנים
באותו הנושא: