6 תשובות
I'm living in Israel/
אנונימית
I live in Israel and you?
I live in israel, where do you?
I live in Israel. What about you?
I live in israel
And you?
נוו מה כבר רשמתם
?I live in Israel, Where do you live