4 תשובות
שאלת את אותה שאלה פעמיים.
שואל השאלה:
ולא קיבלתי תשובה
תרביץ לאנשים ברחוב תראה מי אוהב את זה ומי לא. מקסימום תואשם בתקיפה אז מב
שואל השאלה:
הבנות בתשלום זה 1000 שקל לשעה ונאתרים זה רק למבוגרים