תשובה אחת
מנהג זה משהו יותר עתיק, שמועבר בעם במשך דורות
המימונה זה מנהג יהודי מרוקו

נוהג זה דרך התנהגות מקובלת בחברה / מקום מסוים
הטיול השנתי הוא נוהג קבוע בבית הספר