7 תשובות
לא ממש לא, רק הבנים או הבנות בלבד.
כתוב "מישאתה מתאבל עליו אתה מתאבל עימו"
ז"א באותו מקום של האבל (אבא או אמא) אתה נוהג מנהגם כמוהם
לא שומע מוזיקה וכאלה רק בשיבעה
באופן כללי נכדים לא מתאבלים על סבא או סבתא. למרות שלא ראוי שינהגו מנהגי שמחה והוללות בפני האבא או האמא תוך השנה.
ערב טוב.
יקיר/ה, אין, הנכדים מחליטים לבד, איך לקבל ולנהוג בימי האבל. לעיתים הם מתייעצים עם ההורים/משפחה.
תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים.
שבוע טוב ומבורך.
גם על הנכדים לנהוג קצת מנהגי אבלות שולחן ערוך יורה דעה סימן שעד סעיף ו' וברמ"א שם: נהגו שכל קרוביהמת וכו. מראין קצת אבלות עד אחר שבת הראשון ומבואר שם שדינם קרוב לדיניםשל שבועשל ט' באב. ואסור להם להשתתף בסעודה של שמחה כגון חתונה או ברית
ניתן להתקשר לבתי הוראה רבים (חינם) ולברר את כל מה שמוטל לעשות 0722152222 או0737246000
בוודאי, הרי הסבא הוא מאותו שורש נשמה. בוודאי שיש לנהוג מנהגי אבלות. כל מצווה שאתם עושים תגידו שתהיה לעילוי נשמת הסבא. אפשר לתת צדקה לעילוי נשמתו. הכי טוב שתתייעצו עם רב.
ברצוני להביע השתתפות בצערכם העמוק. תנוחמו משמיים.
לא ממש לא רק לאבא או אמא