תשובה אחת
בדיקת דם לרוב בודקים מה הדם מכיל מבחינת חומרי תזונה וכל היוצא בזאת ביחס לממוצע הרצוי
ולרוב גם בדיקה של לחצי דם ודופק נכללת.


בעוד שסיפרת דם היא בדיקה של כמה תאים לבנים ואדומים יש בכמות דם מסויימת ביחס לממוצע הרצוי
N/A