2 תשובות
זה חלק מהבדיקת דם.
אני חושב שלוקחים את זה ביחד בבדיקת דם עצמה.
אנונימי
ספירת כדוריות דם אדומות ולבנות וכאלה ( כדי לשלול סרטן ומחלות)