תשובה אחת
כן זה עולה כסף את מתקשרת לחברה הם מחייבים אותך ואז הם מסבירים לך