תשובה אחת
רק מספרי הטלפון, התאריך והשעה ומשך השיחה.