4 תשובות
כרגע לא כי אני כבר לא נוער, אבל הייתי, נורא ואיום שם.
לא. זה תנועה של שמאלנים דוחים.
שואל השאלה:
לא כולם שמאלנים, אני מכירה ימנים שם ואנשים שבאמצע, מכנים אותם שמאלנים
אנונימית