3 תשובות
כי אתם גרים רחוק אחד מהשני
התשובה בדפוס השאלה. אתם גרים רחוק ולא באותו בית ספר, אני לא הייתי רוצה להיות בקשר רחוק
אולי היא אתם גרים רחוק.. למרות שלדעתי זו לא סיבה