4 תשובות
אולי עובד עליך או שזה יכול להיות גם נכון.. :)
שהוא אוהב אותך? או שהוא עובד עליך
שואל השאלה:
אבל חבר של הקראש שלי יודע שאני אוהבת את חבר שלו (הקראש שלי).
אז הוא עובד עליך.