3 תשובות
6 ב40 אם אני זוכר נכון
רגילה 6 או 9 לא זוכרת

האלה עם הקישוטיים והשוקולד והמילוי וכל זה- 10

ואלה עם הקישוטים מילוי ומזרק-11
את מלכת הרולדין אחותי איזה ידע יש לך במחירון שלהם ;)
אנונימית