3 תשובות
המושקעות בסביבות 10-11 לסופגניה
רגילה עם ריבת תות - 5 ש"ח.
רגילה עם ריבת חלב- 6 ש"ח.
מיוחדות- 10 ש"ח.
מיוחדות עם מזרק- 11 ש"ח.
המיוחדות 11
סופגניה עם ריבה 5
וריבת חלב 6