3 תשובות
אריה אמרתי לך כבר
מזל סרטן.
זה לא.
זה סרטן. ואז בסוף החודש (ב22 נראה לי) זה הופך לאריה