16 תשובות
אתמול והיום לא קמתי 2 אחד השתחחרתי 3
אנונימי
24 (שעות לא ימים)
לא סופרת
אני מבריזה משיעורים שאין לי כוח אליהם
11
נראלי 20 ומשהו כי אני גם מבריזה משיעורים וגם מבית ספר
יום אחד (שבע שעות)
משהו באיזור ה0
משהו באיזור ה5 7 ככה
לא יודעת אבל די הרבה החסרתי שבוע שלם אבל זה מאושר
בין 10 ל-15
23 שעות.. אוי

הו יאי המורה הצדיקה 7 ויש לי 16 מסתבר.