3 תשובות
לפעמים זה ממשיך לקצתאחרי, יום יומיים זה עובר
כי ככה זה לפעמים הכאבים ממשיכים גם אחרי
כי הכאבים לפעמים ממשיכים אחרי...
באותו הנושא: