6 תשובות
ראית
ראית
ראית
ראיתה ואומרים כאילו זה עם ה' (שמח לעזור)
כותבים ראית, אומרים ראיתה.