2 תשובות
קילומטר רבוע ניראלי
1000 מטר רבוע, או קילומטר על מטר