4 תשובות
ME
Me והיה גם עוד אחד קראו לו ניקנוק משהו בסגנון.