תשובה אחת
תפקיד מסווג, בקירייה, יש לי 3 חברים שעושים את זה, זה הרבה עבודה והשעות של זה הם מאוחרות יחסית, אבל לפי מה שהבנתי זה תפקיד מעניין ממש