3 תשובות
כן.. המשכורות של המורים ממש נמוכה למרות כל העבודה הקשה
לא הגיוני מתחת לשכר מינימום
המדינה לא תאשר
כן... השכר של המורים ברצפה