תשובה אחת
עד 75$ יש פטור
מדברים על הגדלה שלו בהמשך