20 תשובות
אח 1
2 אחיות גדולות.
2 אחים ואני בת יחידה
0
5 אחים
אחות גדולה
2 אחים בנים.
אח אחד.
אחות אחת
2 אחים
אחות אחת, חצי אחות אחת, שני חצי אחים ואחות אחת חורגת.
אח ואחות קטנים
שניי אחים ואחות
אח ואחות
2 אחים
2 אחיות
אני הקטנה
._.
אח ושתי אחיות גדולים
אח 1 גדול
אחות קטנה
בת יחידה