18 תשובות
4
4 במשפחה המצומצמת
4 (3 אחים-כולל אני) ואמא
7 נפשות כולל הורים
במשפחה מצומצמת, אנחנו שש (אמא אבא אני ועוד 3 אחים שלי)
3- אני וההורים שלי