תשובה אחת
- תיזהר חמוד, תיזהר, שלא תדרוך ותמעד
- אין תקציב לספר אה?
- כמה פעמים בשבוע אתה עושה ספונג'ה עם הראש?