4 תשובות
יסודי או תיכון?
שואל השאלה:
תיכון
איזור ה8 אלף נטו אני מניח