3 תשובות
אני כן, אין מצב שהייתי מספר לבנים, תמיד היו צוחקים עלי, סיפרתי רק לידידות
לא, רק לידידה הכי טובה שלי ולחבר הכי טוב