20 תשובות
פתוחה
סגורה לא נעולה
דלת סגורה לא נעולה
מתוך הרגל
סוגרה ונעולה. אני יכול להתחרפן אם היא תהיה אפילו קצת פתוחה/לא נעולה.
דלת פתוחה.
דלת סגורה
דלת סגורה
סגורה.
סגורה עם טלוויזיה דלוקה ומזגן דלוק
סגורה לא נעולה
פתוחה
סגורה, לא נעולה
תלוי
דלת סגורה.
פתוחה
סגורה
אם החבר לי מנעול לידר הייתי נועלת אבל אין: (
סגורה
כל עוד אני בחדר, הדלת שלי תמיד נעולה