8 תשובות
עמית עמל, המעיין
גן נחום
גימנסיה ריאלית
עמית עמל
רביבים
אנונימי
שואל השאלה:
מי שברביבים יכול להזדהות?
אנונימית
אה ויש גם את דורות
לא יעזור לך אני סיימתי ללמוד למדתי שם
אנונימי
שואל השאלה:
בסדר עדיין אני רוצה לשאול כמה שאלות
אנונימית
שלחי פרטי
אנונימי