תשובה אחת
לדעתי זה לא אומר יותר מנשיקה, כי נגיד שאני מנשקת מישהו אז אני הרבה פעמים עושה את הקטע הזה של השפה